samenverhuren.nl
De geschikte kandidaat voor u!


Vrijwel volledig ontzorgd worden met uw commerciële vastgoed voor een vast bedrag per maand, zonder bemiddelingskosten bij samenverhuren.nl

1 all-in abonnement met daarin:

  • Verhuur commercieel
  • Verhuur ontzorgen
  • Verhuur calamiteitendienst  
  • Verhuur technisch beheer
  • Basis financieel 
  • Basis juridisch 
  • Verhuur beëindiging


Kortom, 1 all-in abonnement voor een vast bedrag per maand van €39,-*
Geen extra kosten voor bemiddeling!

*afhankelijk van te verhuren object


Vastgoedbeheer in Box 3
Als vastgoedbelegger is het natuurlijk essentieel dat vastgoed rendeert. Je kunt ervoor kiezen om veel zelf te doen en daarmee kosten te besparen om uiteindelijk een hoger rendement te behalen op je geïnvesteerde vermogen. Let echter op! Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Wanneer je te veel dingen zelf doet kan de belastingdienst dit beschouwen als resultaat uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming. Dit heeft als consequentie dat je huurinkomsten van Box 3 naar Box 1 verschuiven en je dus inkomstenbelasting moet gaan betalen over je huurinkomsten in plaats van vermogensbelasting. Dit maakt een wereld van verschil, gelet de relatief lage heffing, de hoge voorspelbaarheid van die heffing en het feit dat waardestijgingen niet belast zijn in Box 3.


Hoe hou ik mijn vastgoedportefeuille in Box 3?
Als jij je bezig gaat houden met het kopen en verhuren van vastgoed, wil je uiteraard dat dit onder box 3 gaat vallen zodat je huurinkomsten onbelast zijn. Volgens de Belastingdienst is het zo dat wanneer je een pand bezit waar je niet zelf woont, de woning wordt gekenmerkt als een belegging en dus valt in Box 3. Je geeft dan in je belastingaangifte het netto vermogen op van je beleggingspand (dus de WOZ-waarde min de hypotheekschuld).
Echter is het in de praktijk veel minder zwart/wit. Er kan namelijk sprake zijn van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Hierdoor val je in Box 1, waar niet alleen de (huur)inkomsten progressief worden belast, maar ook de waardeontwikkeling. Het belastingtarief varieert hier van 36,65% tot 51,75% over het hoogste deel van je inkomen. Dit het geval wanneer het rendabel maken van vermogen op een wijze gaat die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat. Een erg grijs gebied, want wat is ‘normaal, actief vermogensbeheer’.


Waar het in de essentie om draait 

Is hoeveel tijd en werk je steekt in de aankoop, verhuur en verkoop van je beleggingspanden. Als je beleggingspanden aankoopt als belegging en hier verder weinig aan doet is het “normaal vermogensbeheer”. Ga je je echter actief bezig houden met verbouwen of renovatie, het werven van huurders, de administratie en ben je in het bezit van specifieke kennis binnen de onroerendgoedwereld, dan kan er sprake zijn van winst uit onderneming of resultaat uit werkzaamheden. Deze activiteiten leiden namelijk allemaal tot een waardevollere portefeuille. Niet alleen wat betreft bezettingsgraad en hoogte van de huursom maar ook wat betreft tevredenheid van cliënten en de uitstraling van het vastgoed. Hoewel voldoen aan 1 voorwaarde niet voldoende zal zijn om te stellen dat er sprake is van een bedrijf /winst uit onderneming, is toch het risico reëel aanwezig dat de Belastingdienst de aanvullende activiteiten al snel als meer dan ‘normaal, actief vermogensbeheer’ zullen aanmerken.
Concluderend, om risico te voorkomen, wil je als vastgoedinvesteerder je eigen betrokkenheid en werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. Om ervoor te zorgen dat je ook bij meerdere beleggingspanden voor de Belastingdienst in Box 3 blijft vallen, is het verstandig om het vastgoedbeheer uit te besteden. Daarin kan samenverhoren.nl veel betekenen en meerwaarde aan je portefeuille geven. Het uitbesteden van die activiteiten levert voor jou immers geen werkzaamheden – en dus geen belastingheffing – op.


 

Bron; vastgoedjournaal
Let op; *u kunt geen rechten ontlenen uit deze teksten. Laat u altijd door uw financieel adviseur bijstaan.