samenverhuren.nl
De geschikte kandidaat voor u!


Verhuren

Het verhuren van een pand lijkt op het eerste oog een eenvoudige klus: u stelt een pand aan één of meerdere personen beschikbaar en zij betalen u maandelijks de afgesproken huur. Dit droombeeld steekt echter sterk af tegen de dagelijkse praktijk. Zo kan het lastig zijn om geschikte huurders te vinden, kunnen conflicten ontstaan met huurders, moeten de door u opgestelde huurovereenkomsten aan wettelijke vereisten voldoen, heeft uw pand onderhoud of zelfs reparaties nodig en zullen zich nog tal van problemen en dagelijkse beslommeringen voordoen.


Voordelen van een verhuurmakelaar
Wanneer u onroerend goed wilt verhuren, dan is een verhuurmakelaar uw ideale zakenpartner. Een verhuurmakelaar kan een groot deel werk van u overnemen. Dit bespaart u niet alleen tijd, maar ook zorgen over regelgeving en stress om lastige huurders. Bovendien komt samenwerking met een verhuurmakelaar uw jaarlijkse huurinkomen ten goede.


Het verhuren van een woning vereist veel werk
Zo moeten geschikte huurders worden gevonden, huurcontracten worden opgesteld, conflicten worden afgehandeld, onderhoud en reparaties worden geregeld en moeten nog tal van werkzaamheden worden verricht waardoor het verhuren van een pand al snel een deeltijd- of zelfs voltijdbaan wordt. Een verhuurmakelaar kan al dit werk van u grotendeels overnemen, zodat u hier minder tijd aan kwijt bent.

Geen zorgen over regelgeving
Als verhuurder moet u aan tal van wettelijke voorschriften voldoen. Van onderhoudsplichten tot het opstellen van huurcontracten waar tal van wettelijke voorschriften voor gelden: een regel is al snel overtreden, zelfs als iemand volledig te goeder trouw handelt. Een verhuurmakelaar daarentegen kent alle regelgeving omtrent de verhuur van onroerend goed, zodat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken of u wel aan alle wettelijke regels voldoet.


Geen discussies met lastige huurders!

Een grote angst van elke verhuurder is om in een tijd- en energieslurpend conflict met een huurder te geraken. Er kan bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over de exacte inhoud van de huurovereenkomst, over de vraag wie bepaald onderhoud moet verrichten of over door de huurder aan het pand toegebrachte schade. Bovendien kan het voorkomen dat een huurder de huur niet kan of wil betalen. Als verhuurder zult u dan achter een dergelijk persoon aan moeten om alsnog het geld te krijgen waar u recht op heeft. Dit kan bij u voor veel stress zorgen. Een verhuurmakelaar daarentegen heeft meer ervaring met dergelijke situaties en lost conflicten op een professionele wijze voor u op.


Huurovereenkomsten opstellen
Een verhuurmakelaar is ook verantwoordelijk voor het opstellen van huurovereenkomsten die aan alle wettelijke vereisten voldoen. Zo hoort in een huurcontract niet alleen de huurprijs en de datum van ingang van het huurcontract te staan, maar ook onder meer de gemaakte afspraken over onderhoudsverplichtingen. Hierbij geldt dat u niet zomaar alle onderhoudsverplichtingen bij de huurder mag leggen, maar wettelijk verplicht bent om ‘groot onderhoud’ voor uw rekening te nemen. De verhuurmakelaar houdt hier rekening mee bij het opstellen van de huurovereenkomsten.


Ook het verlengen of beëindigen van een huurovereenkomst

Bij het beëindigen van een huurovereenkomst geldt een opzegtermijn en nog tal van formaliteiten. Een verhuurmakelaar is ook met al deze regels bekend, zodat u zich hier niet om hoeft te bekommeren. Huis inspecteren en onderhoud of reparatie regelen

Voordat een woning aan een nieuwe huurder wordt toegekend, onderwerpt de verhuurmakelaar de woonruimte aan een grondige inspectie. Op deze manier kent de verhuurmakelaar de staat van de woning voordat een nieuwe huurder intrekt. Een verhuurmakelaar inspecteert de woning vervolgens eens in de zoveel tijd en zorgt ervoor dat eventuele schade wordt gerepareerd. 


Mogelijke conflicten met huurders oplossen
Elke verhuurder vreest voor mogelijke conflicten met huurders. Zo kan een huurder schade aanbrengen aan de woning, de huur niet of niet op tijd betalen of op een andere manier de huurovereenkomst schenden. De verhuurmakelaar tracht in dergelijke situaties een oplossing te vinden met de huurder.


Adverteren voor vrijstaande verhuurruimtes
Een verhuurmakelaar besteedt een groot deel van zijn of haar tijd aan het adverteren van vrijstaande verhuurruimte. Zo zal een verhuurmakelaar advertenties plaatsen op zijn eigen website en andere sites waar potentiële huurders naar woonruimte zoeken. Hiertoe houdt de verhuurmakelaar ook voor u de huurmarkt in de gaten, zodat de door u gevraagde huur marktconform blijft. Voor geïnteresseerden organiseert de verhuurmakelaar bezichtigingen waarin hij of zij de potentiële huurders door de woning rondleidt. Ook kan de verhuurmakelaar open dagen voor het huis organiseren.


Minder betalingsconflicten
Door met een verhuurmakelaar samen te werken, worden conflicten niet alleen beter afgehandeld maar ook vaker voorkomen. Een verhuurmakelaar zal namelijk alle potentiële huurders aan een professionele screening onderwerpen. Hierbij gaat de verhuurmakelaar na welke personen mogelijk voor betalingsproblemen of andere conflicten kunnen zorgen en voorkomt de verhuurmakelaar dat deze personen huurder van uw woonruimte worden.


Minder en kortere leegstaand, dus meer huuropbrengsten
Het vinden van geschikte huurders kost tijd. In deze tijd ontvangt u echter geen huurinkomsten, terwijl de kosten van uw pand wel gewoon doorlopen. Als verhuurder wilt u daarom de leegstaand zo kort mogelijk houden. Een verhuurmakelaar kan u hierbij helpen. Een verhuurmakelaar weet namelijk hoe hij een bepaalde woonruimte onder de aandacht van potentiële huurders kan brengen. Bovendien kent een verhuurmakelaar de huurmarkt, zodat hij u ook kan adviseren over een marktconforme huur. Zo wordt voorkomen dat u huurders afschrikt met een te hoge huur waardoor u geheel geen huurinkomsten binnenhaalt.